Met meerdere gezinnen:

Wil je met meerdere gezinnen in een straat of wijk een garageverkoop van tweedehandsgoederen aan huis in eigen garage organiseren dan moet je 2 maanden op voorhand een schriftelijke aanvraag indienen bij de afdeling welzijn en lokale economie.

Bij een schriftelijke aanvraag moeten:

  • twee contactpersonen vermeld worden
  • de dag en het uur meegedeeld worden
  • plannetje met de aangeduide straten toegevoegd worden

1 gezin/particulier:

Eén particulier mag dit doen op regelmatige basis zonder dat hiervoor de toestemming van de gemeente vereist is.┬áDe goederen die de particulier aanbiedt moeten afkomstig zijn van zijn gezin/woning. Nieuwe goederen mogen in geen enkel geval verkocht worden.

Om veiligheidsredenen wordt garageverkoop enkel toegestaan in wegen met 50 km zone.