691 GAS-overtredingen in 2021

Gepubliceerd op maandag 21 mrt 2022 om 12:39

De politie startte vorig jaar 547 GAS-dossiers op, medewerkers van het lokaal bestuur stelden 144 overtredingen vast .

Verkeersveiligheid is topprioriteit

Inbreuken op stilstaan en parkeren steken er met kop en schouders bovenuit. Maar liefst 458 overtredingen. In winkelcentrum Cité stelden we vorig jaar veel inbreuken op parkeren en stilstaan vast. Parkeer correct en draag bij aan een verkeersveilig Heusden-Zolder.

Strikte handhaving op sluikstorten en vervuiling openbaar domein

Sluikstorten en vervuiling van het openbaar domein vormen ook een vaak voorkomend probleem. Uiteraard pakken we ook deze vorm van asociaal gedrag sterk aan, wat resulteerde in maar liefst 135 GAS-dossiers. Afval achterlaten is verboden en de GAS-boete kan bij herhaling zelfs oplopen tot 350 euro. Tel daarbij nog de retributiekosten voor de opruiming door het lokaal bestuur en de vervuiler is een aardige som geld kwijt. Het lokaal bestuur bekrachtigt zo het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Sterke inzet op hoge levenskwaliteit

Heusden-Zolder kan enkel aangenaam zijn wanneer we allemaal een inspanning leveren. Naast propere straten, dragen ook (voor)tuinen bij tot de netheid van onze gemeente. Het lokaal bestuur waarschuwt altijd eerst, maar wie de eigen tuin lange tijd toch laat verkommeren, kijkt aan tegen een GAS-dossier. In 18 situaties was dit in 2021 het geval.

Verder openden we GAS-dossiers voor onder meer het gebruik van lachgas, aanbrengen van beschadigingen en veroorzaken van abnormale geluidshinder met voertuigen.

Wie GAS kent, weet ook dat een sanctie zich niet altijd vertaalt in een geldboete. Bij GAS-bemiddeling gaat de GAS-bemiddelaar in gesprek met de overtreder en het eventuele slachtoffer (in vele gevallen het lokaal bestuur). Zo krijgen we een zicht op waarom bepaalde overtredingen begaan worden en kunnen we sterke afspraken maken.

Heusden-Zolder maakt sterk werk van een aangename en veilige omgeving.