GAS-reglement

Heusden-Zolder wil een veilige, groene en aangename gemeente zijn én blijven voor haar bewoners, verenigingen, handelaars en bedrijven. Het is dan ook belangrijk dat overlast snel en kordaat wordt aangepakt. Gekende voorbeelden zijn sluikstorten, geluidsoverlast, verwaarloosde terreinen of opzettelijke beschadigingen. Met gemeentelijke administratieve sancties, kortweg GAS, staat de gemeente voortaan wat sterker om hier krachtiger tegen op te treden.

Met GAS wordt niet zomaar willekeurig gestraft en worden uiteraard géén rechten van burgers afgenomen. Als gemeente willen we verschillende overlastvormen aan banden leggen. In de meeste gevallen wordt er éérst ingezet op preventie en sensibilisering, in een latere fase op repressie via GAS-pv. Voorbeeld: bij een verwaarloosd terrein zullen onze gemeenschapswachten vooraf meermaals sensibiliseren. In zo’n gevallen geven we de burger wat tijd om zich in regel te stellen. Pas als dat niet helpt kan er een GAS-pv volgen. Voor andere zaken zoals opzettelijke beschadigingen, sluikstorten enz. wordt er meteen repressief opgetreden. Opgelet: Bovenop het GAS-pv kunnen er bijkomende kosten via belastingen- en retributies komen.

Overlast is nooit een excuus, ongeacht welke leeftijd. Net als in andere gemeenten ligt de leeftijdsgrens ook in Heusden-Zolder op 14 jaar. Met GAS wil de gemeente niet zozeer straffen, wél tot een gedragswijziging komen.

Belangrijk is om de overtreder tot inzicht te brengen en het gesprek aan te gaan. Minderjarigen worden dan ook altijd uitgenodigd tot een bemiddelingsgesprek, liefst mét de ouders erbij. Voor meerderjarigen wordt dat – afhankelijk van de materie – eveneens aangeboden. Zo’n bemiddelingsgesprek kan leiden tot gemeenschapsdienst. Indien dit mislukt, kan er toch nog een boete opgelegd worden. Boetes voor minderjarigen bedragen max. € 175, voor meerderjarigen is dat max. € 500. Belangrijk: de boetebedragen worden NIET door de gemeente bepaald, maar door een onafhankelijk provinciaal sanctionerend ambtenaar.

Heb je nog opmerkingen of vragen over jouw GAS-dossier, of wil je een verweer indienen? Contacteer dan de provinciaal sanctionerend ambtenaar:

Griffie Juridische Ondersteuning
Provinciebestuur Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
011 23 71 11
gas@limburg.be

Het lokaal bestuur komt niet tussenbeide in GAS-dossiers.

Het eerste GAS-reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 12 december 2019 maar ondertussen is het al enkele keren geactualiseerd. De meeste recente versie vind je steeds in meeting.net.