Heusden-Zolder maakt werk van GAS-reglement

Heusden-Zolder wil een veilige, groene en aangename gemeente zijn én blijven voor haar bewoners, verenigingen, recreanten, handelaars en bedrijven. Het is dan ook belangrijk dat overlast en kleine criminaliteit snel en kordaat aangepakt worden. Gekende voorbeelden zijn sluikstorten, foutief aanbieden van afval, bevuiling openbaar domein, geluidsoverlast, opzettelijke beschadigingen … Een handig werkmiddel met wat meer slagkracht zijn gemeentelijke administratieve sancties, of kortweg GAS. 

Plan van aanpak

Op dit ogenblik stellen onze diensten een nieuw en modern politiereglement op, waarin duidelijke spelregels staan. Bij inbreuken, kunnen zowel politie als aangestelde gemeentepersoneelsleden GAS-pv’s opstellen. Wat de boete inhoudt, bepaalt een onafhankelijke sanctionerende ambtenaar. De boetes bedragen maximum € 175 voor minderjarigen en maximum € 350 voor meerderjarigen. In bepaalde gevallen gelden alternatieve oplossingen zoals een bemiddelingsgesprek en/of gemeenschapsdienst. 

Uiteraard moet er nog een heel parcours worden afgelegd. Bedoeling is om begin 2020 de gemeentelijke administratieve sancties in te voeren in onze gemeente.