GATAB

GATAB of de Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijk en Aanpasbaar Bouwen bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemene Vergadering. De GATAB werd opgericht voor mensen met een fysieke, mentale, sensoriële, psychische beperking of een chronische ziekte. De raad werkt zelfstandig, boven en los van elke politieke, ideologische en godsdienstige strekking.

De raad stelt zich tot doel :

  • Het nemen van passende initiatieven om de toegankelijkheidsproblemen op te lossen
  • Het bijdragen tot de integratie van mensen met fysieke, mentale, sensorische, psychische beperking of een chronische ziekte.
  • Het verlenen van advies, het geven van informatie en de coördinatie om bij te dragen tot een waardig gemeentelijk inclusief beleid

Het bestuur van de GATAB

  • Voorzitter ad interim: Guido Sleypen
  • Schatbewaarder: Vittorina Acciardi
  • Secretaris: een personeelslid van de gemeente

Hoe aansluiten bij de GATAB

Voor de Algemene Vergadering

  •  2 afgevaardigden per bestaande of in de toekomst op te richten vereniging voor senioren of personen met een beperking
  • niet-georganiseerden die hun kandidatuur schriftelijk stellen met hun motivatie en bereidheid tot medewerking

De Algemene Vergadering komt 2 x per jaar samen. Op deze vergadering worden de activiteitenprogramma’s van de seniorenverenigingen besproken, de begroting en jaarrekening goedgekeurd,…

Alle leden worden schriftelijk (via post of digitaal) uitgenodigd.

Voor het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minstens 5 en ten hoogste 15 leden, die gekozen worden uit de leden van de Algemene Vergadering.

De GATAB wordt bestuurd door dit Dagelijks Bestuur. Op de maandelijkse vergaderingen worden thema's rond toegankelijkheid besproken, acties uitgewerkt en beleidsvoorstellen geformuleerd.