Auteursrecht

Elk element van ons logo, zowel beeld als baseline, geheel of gedeeltelijk, is beschermd door het auteursrecht en is officieel geregistreerd. Geen enkel element mag voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor gemeentelijke communicatie.

Dat betekent dat als een vereniging, organisatie, instelling iets organiseert ons logo enkel kan gebruikt worden als onze gemeente een meewerkende of ondersteunende partners is.

Ook de vermelding Van H tot Z is beschermd en kan niet gebruikt worden in bv. de naam van je evenement of organisatie zonder onze goedkeuring.

Op sociale media is de #vanhtotz een toegestane en erg gewenste link die vrij door iedereen kan gebruikt worden!