Gepubliceerd op maandag 4 november 2019 0 u.
Is ruimtelijke ordening je ding?

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, of kortweg GECORO, is op zoek naar kandidaten. Deze gemeentelijke adviesraad buigt zich ongeveer drie keer per jaar over verschillende ruimtelijke vraagstukken in onze gemeente. De voornaamste adviesvragen hebben te maken met ruimtelijke planning, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen of stedenbouwkundige verordeningen. Daarnaast kan de adviesraad ook op eigen initiatief voorstellen of adviezen formuleren. 

Stel je voor 30 november online kandidaat via het formulier op onze gemeentelijke website. Uit alle inzendingen selecteert de gemeenteraad de effectieve leden en hun plaatsvervangers. Voor meer info kan je terecht aan onze balie Ruimte. 

Stel je online kandidaat