Gepubliceerd op woensdag 13 mei 2020 16.53 u.

In het kader van de federale maatregelen om de coronadreiging in te dijken, besliste het college van burgemeester en schepenen om alle eigen evenementen te annuleren tot en met 30 juni 2020. We hebben het dan over de multiculturele markt, voorstellingen in CC Muze, activiteiten in onze bibliotheek, kermissen, jeugd- en sportactiviteiten.