Gepubliceerd op dinsdag 3 september 2019 10.08 u.
Meer verkeersveiligheid en minder files dankzij ADAS

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) zijn systemen die de bestuurder helpen bij het uitvoeren van zijn of haar rijtaak, zoals bijvoorbeeld adaptieve cruise control, parkeerassistentie of een automatisch noodremsysteem. ADAS kunnen positief bijdragen aan de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming, zelfs aan het milieu, maar er zijn momenteel nog enkele struikelblokken. Heel wat van deze systemen zijn immers onbekend bij de consument waardoor ze niet of onvoldoende doorwegen in het aankoopproces. Bovendien is de gebruiker niet altijd op de hoogte over welke systemen hij effectief beschikt, laat staan hoe hij/zij ze moet gebruiken en wat van de werking mag worden verwacht. Daarnaast is er momenteel nog geen sprake van gestandaardiseerde benamingen, symbolen en functionaliteiten van de verschillende rij-taakondersteunende systemen per leverancier.

Er zijn systemen die vooral bedoeld zijn om het rijcomfort van de bestuurder te verhogen, maar er zijn ook ADAS die de bestuurder verwittigen of zelfs assisteren bij het uitvoeren van zijn of haar rijtaak. Op die manier wordt de kans op een ongeval verminderd of zal de ernst van het ongeval gereduceerd worden indien de bestuurder niet tijdig of onvoldoende heeft gereageerd. Het zijn vooral deze systemen die een meerwaarde creëren voor de verkeersveiligheid, uiteraard op voorwaarde dat ze correct worden gebruikt. Vanaf mei 2022 moeten alle nieuwe automodellen, die in Europa op de markt worden gebracht, verplicht over een aantal ADAS beschikken, zoals intelligente snelheidsassistentie (ISA), vermoeidheids- en aandachtsdetectie, rijstrookassistentie, en achteruitrijdetectie.

Aangezien al deze systemen enkel ondersteunend zijn, blijft de volledige verantwoordelijkheid nog steeds bij de bestuurder liggen. Het is dan ook essentieel om iedereen zoveel als mogelijk te informeren over zowel het aanbod als over de correcte werking ervan. Er moet immers over worden gewaakt dat het gebruik van ADAS niet leidt tot minder alerte bestuurders. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat de bestuurder het systeem overneemt en zelf (en snel) een handeling uitvoert.

Edulogia, het Vlaams kennis- en expertisecentrum voor mobiliteitseducatie en het rijvaardigheidscentrum ProMove slaan daarom de handen in elkaar en roepen belanghebbende partijen op om het ADAS-charter te ondertekenen. Door de ondertekening van dit charter engageert onze gemeente zich om mee te werken aan het verhogen van de bekendheid van de verschillende systemen, de aanschaf ervan te stimuleren en initiatieven te nemen om te leren hoe bestuurders er op een correcte en veilige manier mee om kunnen gaan.