Het gemeentebestuur levert administratieve documenten af tegen betaling. Het gaat hierbij om documenten van bv.:

  • de dienst bevolking: identiteitsbewijzen, getuigschriften, afschriften, uittreksels, ...
  • de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS: stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, vastgoedinformatie, uittreksels uit diverse registers, ...

Bij " officiële bekendmakingen belastingen en retributies " vindt u het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad waarin de belastingtarieven op het afleveren van de administratieve documenten wordt vastgelegd.