Er wordt een belasting gevestigd op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken. 

Dit wordt per verspreid exemplaar vastgesteld op € 0,01 indien de totale oppervlakte niet groter is dan 1 250 cm². Indien de totale oppervlakte groter is dan 1 250 cm² dan bedraagt de belasting € 0,02 per verspreid exemplaar. De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer hij niet gekend is, of indien hij in staat van onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem de reclame gevoerd wordt.

Er is geen aangifteplicht, daarom is er ook geen aangifteformulier beschikbaar. U mag wel een aangifte doen voor de bedeling van het drukwerk. Hierop vermeldt u :

  • verantwoordelijke uitgever/belastingplichtige
  • adres
  • aantal bedeelde exemplaren
  • datum of weeknummer van verspreiding
  • formaat van het drukwerk: < 1 250 cm² of > 1 250 cm²

Deze aangifte kan per post, fax of e-mail: AANGIFTESRECLAME@heusden-zolder.be