De openingstaks wordt vastgesteld op € 6 000,00 en is een éénmalige belasting die verschuldigd is bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.

De jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op € 1 500,00 per nachtwinkel.