Er wordt een belasting gevestigd op sluikstorten. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de afvalstoffen, door de persoon die gestort heeft en/of door de eigenaar/gebruiker van het terrein.

De belasting bedraagt:

  • personeel : € 25,00 per uur/werkman
  • materieel : € 17,00 per uur/vrachtwagen.

Er wordt een minimum bedrag van € 250,00 per ruiming vastgesteld.