Gepubliceerd op vrijdag 29 maart 2019 8.17 u.
In 2019 zet het gemeentebestuur maximaal in op verkeersveiligheid. Met dit plan zetten we in op een veilige schoolomgeving en de route van en naar school. Daarbij werd ook een werfcharter overhandigd waarbij het zwaar vervoer 's morgens en ' s avonds geweerd wordt in de schoolomgeving.

De focus ligt in het bijzonder op een veilige schoolomgeving, de route van en naar school, educatie en sensibiliseren van zowel kinderen als ouders. Al deze pijlers maken deel uit van een groter project, namelijk het scholenplan. 

Onze dienst mobiliteit ondernam samen met politie, schoolbesturen en ouderraden al de nodige stappen om elke schoolomgeving duidelijk in kaart te brengen. Ze verzamelden aan de hand van drones beeldmateriaal van de schoolspits om een beter en actueel beeld te krijgen van de situatie. De volgende stap is om samen met alle partners maatregelen te testen en bij te sturen waar nodig. Het resultaat vertaalt zich in een nieuw en veilig mobiliteitsplan op maat van de kinderen.

Meer info