Gemeentelijk leegstandsregister

De gemeente Heusden-Zolder wil langdurige leegstand bestrijden én de eigenaars van leegstaande woningen stimuleren om dit op te lossen. Leegstaande woningen zorgen immers voor een desolaat straatbeeld. Bovendien verlies je als eigenaar van een leegstaande woning huurgelden en kan je woning in waarde verminderen.

Wat is leegstand?

  • Een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is;
  • Een gebouw waarbij minstens 50 % van de totale oppervlakte langer dan 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is volgens de vergunde (of vergund geachte) functie.

Hoe kom je op het leegstandsregister?

Als je woning of gebouw langer dan een jaar leegstaat, wordt dit pand opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. De opname van je woning in dit leegstandsregister heeft verschillende gevolgen:

  • Als een jaar na opname in het register de situatie onveranderd blijft, moet je als eigenaar een gemeentelijke leegstandsheffing betalen.
    In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling van leegstandsbelasting krijgen, bijvoorbeeld bij het renoveren van de woning.
    Een vrijstelling houdt in dat je (tijdelijk) geen leegstandsbelasting moet betalen. Dit staat uitgebreid omschreven in het gemeentelijk leegstandsreglement.
    Vrijstelling aanvraag voor belasting leegstand

Hoe los je dit op

Je woning kan geschrapt worden uit het leegstandsregister indien deze gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden (terug) bewoond wordt. Je kan de woning zelf bewonen of verhuren. Of je kan je woning verkopen.

Hierbij is het belangrijk dat de woonkwaliteit in orde is. Naargelang de staat van de woning is het mogelijk dat je de woning eerst moet renoveren. Om het pand terug in een goede staat te brengen, kan je als eigenaar beroep doen op verschillende premies.

Een overzicht van deze premies kan je vinden op www.premiezoeker.be. Voor meer tekst en uitleg over de premies kan je terecht op het Woonenergieloket van Stebo: elke dinsdag tussen 9.30 en 11.30 uur in het gemeentehuis. Je maakt best een afspraak.

Je kan ook kiezen om de woning te verhuren. Een mogelijkheid is om de woning te verhuren via Wonen in Limburg. WiL huurt woningen op de private markt om ze na eventuele renovatiewerken tegen een redelijke huurprijs verder te verhuren.

Als je de woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor kan je genieten van een heel aantal voordelen. Je krijgt als verhuurder zonder fout elke maand je huur betaald. Het sociaal verhuurkantoor neemt het grootste deel van de (administratieve) taken op zich zodat je minder zorgen hebt. Voor meer informatie voor het verhuren via een SVK kan je contact nemen met het Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg, Marktplein 9/21, 011 73 64 83.

Bezwaar indienen tegen opname in het leegstandsregister

Schrapping aanvragen uit leegstandsregister