Uitzonderingen niet te na genomen, vergadert de gemeenteraad elke laatste donderdag van de maand om 19 uur, behalve in de vakantiemaand juli. 

Het vergaderen van de gemeenteraad verloopt reeds jaren binnen een gezonde vergadercultuur. Strikt de agenda volgen, goed voorbereide dossiers, geen of weinig overloze discussies … Dat maakt dat de vergadering zelden of nooit langer duurt dan 2 uur.

Beslist de moeite om zo'n vergadering eens bij te wonen !

Voor wie?

Iedereen mag vrij de openbare vergadering, het grootste en meestal interessantste gedeelte bijwonen. Met een beknopte toelichting, die gratis ter beschikking ligt voor elke bezoeker, kan iedereen vlot de vergadering volgen.

Voorwaarden

Indien je met een groep of een klas een gemeenteraad begeleid wenst bij te wonen, graag een mailtje naar de dienst externe communicatie en onthaal.