Gemeenteraadscommissies

Centrale commissie

De centrale commissie is bevoegd voor de algemene werking van de politieke organen en is samengesteld uit de 5 fractieleiders als stemgerechtigde leden, en burgemeester als raadgevend lid.

De burgemeester kan daarnaast het initiatief nemen om de voorzitter van de centrale commissie te verzoeken de commissie bijeen te roepen over een door hem aangereikt onderwerp. 

Samenstelling

Eddy Pools (Vooruit), Annette Palmers (CD&V), Jan Jans (Vlaams Belang), Mario Carremans (G|O|E|D), Steven Goris (N-VA), Mario Borremans (G|O|E|D)

  • Voorzitter: Eddy Pools
  • Secretaris: Yolanda Paulussen

Verenigde commissie

De verenigde commissie, samengesteld uit alle raadsleden, is bevoegd voor alle belangrijke sturingselementen, onder meer op het vlak van financi├źn, personeel en organisatie, ... 

De taak om te waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente is ge├»ntegreerd in de verenigde commissie. 

Samenstelling

Deze commissie is samengesteld uit alle 31 gemeenteraadsleden

  • Voorzitter raadslid Anette Palmers. 
  • Secretaris: naar gelang het onderwerp

Commissie Ruimte

Deze commissie is bevoegd voor ruimtelijk beheer en woonbeleid, leefomgeving en patrimonium

Samenstelling

Mario Carremans (G|O|E|D), Tonny Vanhamel (G|O|E|D), Franky (Swa) Vanderaerden (G|O|E|D), Marten Frederix (G|O|E|D), Arif Birinci (Vooruit), Mohamed Ahmidouch (Vooruit), Eddy Pools (Vooruit), Annette Palmers (CD&V), Elif Sanli (CD&V), Tony Lespoix (Vlaams Belang), Hans Zegers (N-VA)                                                                        

  • Voorzitter: Mario Carremans
  • Secretaris: Benjamine Bufkens 

Commissie Samenleving en Sociaal Huis

Deze commissie is bevoegd voor welzijn, buitenschoolse kinderopvang, cultuur en toerisme, sport, bibliotheek, sociale dienst en thuis-, woon- en dagzorg. 

Samenstelling

Britt Custers (G|O|E|D), Janne Celis (G|O|E|D), Petra Tielens (G|O|E|D), Marten Frederix (G|O|E|D), Arif Birinci (Vooruit), Funda Oru (Vooruit), Metin Karabas (Vooruit), Kristof Was (CD&V), Zihni Aktepe (CD&V), Jan Jans (Vlaams Belang), Herwig Hermans (N-VA)

  • Voorzitter: Britt Custers
  • Secretaris naar gelang het onderwerp: Raf Nulens of Koen Clijsters