De geschenkkaart is een initiatief van de Middenstandsraad Heusden-Zolder.
Momenteel kan de geschenkkaart opgekocht worden bij 100-tal handelaars.

Inwoners kunnen de geschenkkaart verkrijgen in het gemeentehuis, de bibliotheek, de dienst toerisme, bij de meeste lokale banken, bij Spar en Total Bolderberg en bij Bopha in Heusden. De waarden zijn 10, 20 of 50 euro.

Voor geïnteresseerde handelaars

Voor 50 euro per jaar neem je deel aan de geschenkkaartactie en kan je rekenen op:

  • vermelding op www.mvhz.be
  • jaarlijks een vermelding op de geschenkkaartfolder die in elke brievenbus in de gemeente valt
  • een onkostennota

In 2021 is deze actie gratis als extra steun voor de handelaars.

De geschenkkaart als relatiegeschenk

Wil je als ondernemer een geschenkkaart kopen voor je personeelsleden of zakenrelaties? 

Relatiegeschenken (in natura, in geld of in de vorm van de geschenkkaart) kunnen van een fiscaal gunstig regime genieten en vrijgesteld worden van RSZ-bijdragen. Hiervoor mogen ze wel de bepaalde grenswaarden niet overschrijden:

  • n.a.v. Sinterklaas, Kerst of nieuwjaar: tot 40 euro/ jaar / (kind per/) werknemer
  • bij een eervolle onderscheiding: tot 120 euro / jaar
  • bij pensionering: tot 40 euro / dienstjaar (in totaal min. 120 en max. 1.000 euro)
  • bij huwelijk of wettelijke samenwoning: tot 245 euro / werknemer.

Online geschenkkaarten bestellen kan vanaf 10 stuks. We bezorgen je een onkostennota van de aankoop van de kaarten. 

Geschenkkaarten online bestellen