Geurhinder

Geuroverlast kan je melden bij Team Leefomgeving | Milieu, maar bel ook zeker de politie zodat die een vaststelling kan doen op het moment zelf.

Meldingen over geurhinder van bedrijven (bv. APL en Remo) worden geregistreerd door onze milieuambtenaar en verstuurd naar de lokale politie.
Het is belangrijk dat je klachten over geurhinder blijft melden via de meldingskaart zodat we een globaal overzicht hebben over het aantal meldingen. Ook al krijg je niet steeds een individueel antwoord op je melding, de milieuambtenaar blijft ze wel doorsturen aan milieu-inspectie en aan het bedrijf zelf.