Geurhinder

Geuroverlast kan je melden bij onze dienst milieu, maar bel ook zeker de politie zodat die een vaststelling kan doen op het moment zelf.

Meldingen over geurhinder van bedrijven (bv. APL en Remo) worden geregistreerd en verstuurd naar de milieuambtenaar en de lokale politie.
Het is belangrijk dat je klachten over geurhinder blijft melden via de meldingskaart zodat we een globaal overzicht hebben over het aantal meldingen. De dienst milieu blijft ze ook doorgegeven aan milieu-inspectie en het bedrijf.