Gepubliceerd op dinsdag 29 oktober 2019 0 u.
Stand van zaken

Stortplaats Remo is voor veel inwoners van Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren geen onbekende. Afgelopen zomer kregen beide gemeentebesturen herhaaldelijk klachten binnen van geuroverlast. Maar wat gebeurt er nu precies met al die meldingen? Welke acties zijn ondernomen en wat brengt de toekomst? We geven je graag een stand van zaken.

Omwille van de aanhoudende klachten staken onze gemeente en Houthalen-Helchteren de koppen bij elkaar, op zoek naar een duurzame oplossing. Er is een toezichtscommissie opgericht waarin beide gemeentebesturen, de bevoegde overheid, NV Remo en de buurtbewoners vertegenwoordigd zijn. De commissie buigt zich over geurhinder, maatregelen om ze te beperken en de uitbating van de stortplaats. Daarnaast worden ook de resultaten van luchtkwaliteitsmetingen op de stortplaats en bij een aantal buurtbewoners er besproken. Iedereen kan de verslagen en presentaties van deze commissie en andere info over de stortplaats nalezen op www.houthalen-helchteren.be/remo

Nv Remo nam op het terrein zelf ook al maatregelen. Een belangrijke bron van geurhinder zijn de opvangputten die het hemelwater dat door het stort sijpelt, verzamelen. Deze (percolaat-) putten zijn nu afgedekt met rubberfolie, een betonnen deksel en zand. In december worden nieuwe deksels geleverd, om de putten luchtdicht af te sluiten. Daarnaast werden de putten aangesloten op fakkels, die de ontstane gassen verbranden. Via een buizensysteem worden biogassen over het hele terrein weg getrokken en verbrand. NV Remo vernevelt ook dagelijks een stof over de stortplaats om de geur te verminderen. Bovendien houden ze verscherpte controles op het aangevoerde afval en weigeren ze afvalstoffen waarvan men weet dat ze hinder veroorzaken.

Begin oktober is nog een gespecialiseerde studie opgestart naar nieuwe oplossingen om geur­verspreiding tegen te gaan. De studie brengt alle geurbronnen in kaart, gaat nauwkeurig de invloed na op de woonwijken en houdt daarbij rekening met externe invloeden (wind, bossen, terril…). 

Het is belangrijk dat je geuroverlast blijft melden. Op basis van jullie feedback weten we of de maatregelen werken en waar we eventueel moeten bijsturen. Surf naar www.heusden-zolder.be/melding-geurhinder of telefoneer naar 101 voor een melding.

Elke melding wordt doorgestuurd naar de Vlaamse overheid, die toezicht houdt op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. De Vlaamse overheid heeft inmiddels vaststellingen gedaan en een proces-verbaal opgesteld. Omdat de provincie Limburg bevoegd is voor de exploitatievergunning van NV Remo bezorgen we alle meldingen aan de bestendige deputatie. Uiteraard brengen we ook NV Remo Milieubeheer op de hoogte van elke melding, zodat ook zij gepaste maatregelen kunnen nemen.