Gepubliceerd op woensdag 27 juni 2018 15.29 u.
Wat is er gebeurd sinds de infovergadering van mei 2018?

Tijdens de infozitting op de Lindeman werd door de burgemeesters van Heusden-Zolder en Houthalen-Hechteren het initiatief genomen om namens de ongeruste buurten van het Vlierhof , Lindeman en Lillo gesprekken aan te knopen met het bedrijf REMO om de stijgende problematiek van de geurhinder aan te kaarten en samen te zoeken naar oplossingen.

Er vonden ondertussen een aantal gesprekken plaats met de milieuambtenaren , de schepenen van milieu, beide burgemeesters en het bedrijf.

  • Er is afgesproken dat alle bestaande milieuonderzoeken en milieumetingen worden gebundeld in één overzichtelijk rapport door het Vlaams Instituut voor technologisch onderzoek (VITO)
  • VITO voert ook een bijkomende geuronderzoek uit voor elk type afvalstof dat aangevoerd wordt. Elke mogelijke geurhinderbron op de stortplaats wordt eveneens in detail onderzocht.
  • De resultaten van deze onderzoeken worden toegelicht tijdens een opvolgingscommissie op 21 september.
  • Ondertussen heeft het bedrijf zich ertoe verbonden om al het mogelijke te doen om hinder te voorkomen. De vijver is gedempt en er wordt bijzondere aandacht besteed aan het correct afdekken van de opslagplaats op het einde van de werkdag..
  • In geval van overdreven overlast wordt onderzocht of er meer e-neuzen kunnen geplaatst worden en of er vanuit de omliggende wijken in Lillo en Lindeman bijkomende bewoners met een antennefunctie kunnen aangeduid worden.
  • Beide burgemeesters engageren zich ertoe regelmatig en steekproefgewijs een bezoek te brengen aan de wijken.

De burgemeesters vragen aan het bedrijf dat ze alle middelen zal inzetten om terug naar een situatie te gaan van voor 2016 waarbij de reukhinder tot een minimum werd herleid . De volksgezondheid primeert hierin.