Gewestplan

Een gewestplan geeft de bestemmingen van de grond aan. Zo kan je op een gewestplan zien of een stuk grond in een natuurgebied, een woongebied, een agrarisch gebied, een zone voor verblijfsrecreatie, enz. ligt.

Onze gemeente ligt in het gewestplan Hasselt-Genk dat werd goedgekeurd op 03/04/1979. Het gewestplan kan je online raadplegen.