Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet meer kunnen uitvoeren of verzorging nodig hebben, kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp (verzorgende taken, huishoudelijke taken, zinvolle dagbesteding) is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Procedure

Elke hulpvraag wordt individueel onderzocht. De maatschappelijk werker gaat op huisbezoek om de nodige informatie te geven en de hulp af te spreken.

Bedrag

U betaalt per uur. Het bedrag wordt berekend op basis van uw maandelijks inkomen, de gezinssamenstelling en de graad van zorgbehoevendheid.