Om de 4 jaar wordt overeenkomstig de artikelen 217 en 222 van het Gerechtelijk Wetboek de lijst van de gezworenen voor het Hof van assisen opgemaakt.

De personen die zijn opgenomen in de lijst van de gezworenen, worden hiervan op de hoogte gebracht door de dienst bevolking.