Groeipakket

Elke 2de maandag van de maand zijn medewerkers van het Groeipakket aanwezig in het Huis van het Kind. Je kan er met al je vragen terecht mits je afspraak maakt.

Afspraak maken

Wat is het Groeipakket ? 

Vanaf 1 januari 2019 is de kinderbijslag omgevormd en heet het voortaan het Groeipakket. Het groeipakket bestaat voor elk kind uit een:

  • Startbedrag
  • Basisbedrag
  • Schoolbonus

Kinderen die geboren zijn voor 2019 behouden hun huidig basisbedrag van hun kinderbijslag inclusief leeftijdstoeslag. 

Extra ondersteuning voor sommige kinderen! 

  • Zorgtoeslag: een maandelijks extra voor (half)wezen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke zorgnood.
  • Sociale toeslag: een maandelijks extra die afhangt van je inkomen en het aantal kinderen in je gezin
  • Particitpatietoeslag: Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via participatietoeslagen. Als je er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend.

Wie heeft recht op het Groeipakket ? 

Alle kinderen die in Vlaanderen wonen, ongeacht hun geboortedatum, hebben recht op het startbedrag, basisbedrag en de schoolbonus.  Sommige kinderen hebben ook nog recht op een zorgtoeslag en een sociale toeslag als extra ondersteuning.

De participatietoeslag (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag) geldt enkel voor kinderen die naar de kinderopvang (zonder inkomenstarief) gaan of (kleuter)onderwijs volgen in een door Vlaanderen vergunde instantie.

Wie betaalt je groeipakket ? 

Vanaf 1 januari 2019 zijn er vijf organisaties die er voor zorgen dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen: FONS, Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia.

Krijg je een eerste kind ?

Vraag dan je startbedrag aan ! Je mag je aanvraag indienen vanaf de zesde maand zwangerschap, samen met een attest van de gynaecoloog. Het startbedrag wordt ten vroegste twee maanden voor de voorziene bevallingsdatum uitbetaald. Na de geboorte krijg je automatisch maandelijks het basisbedrag op je rekening gestort samen met eventuele toeslagen

Hoe aanvragen ?

Je kan je aanvraag doen bij een van de vijf uitbetalers van het groeipakket: