Gepubliceerd op maandag 29 januari 2018 14.10 u.
De groene strook is tegelijkertijd ook een suggestie voor het wandel- en fietsverkeer van ’t Weyerke en moet ook de snelheid van auto's afremmen.

Vroeger kregen we geregeld opmerkingen van inwoners over te de hoge snelheid in de Schobbenberg terwijl er veel gewandeld en gefietst werd door de bewoners van ’t Weyerke. Daarom werd een groene strook aangebracht waardoor de rijweg smaller wordt en zo de snelheid verlaagt. De groene strook is tegelijkertijd ook een suggestie voor het wandel- en fietsverkeer van ’t Weyerke en geeft hen een ‘plaats’ in de straat.

Omdat het eerst om een proefproject ging, waren er nog enkele onduidelijkheden. Daarom zijn later nog aanpassingen gedaan aan de groene strook:

  • Er werden verkeerborden D10 bijgeplaatst na elke zijweg om aan te duiden dat deze strook zowel door voetgangers als door fietsers gebruikt mag worden,
  • Er werd een rijbaanrand (volle witte lijn) getrokken omdat auto’s niet meer over de strook zouden mogen rijden,
  • Er werden paaltjes bijgeplaatst op de strook om een betere en duidelijkere afscheiding te creëren tussen de groene strook en de rijweg. 

De overblijvende rijweg is nog breed genoeg voor normaal kruisend autoverkeer. In de nabije toekomst wordt de riolering in de Dekenstraat/Dorpsstraat vervangen en ook daar wordt aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker. Onze mobiliteitscel volgt de situatie verder op.