Groepswerkingen

Inhoud

Groepswerkingen vormen een belangrijke aanvulling op de individuele hulpverlening.

De maatschappelijk werker kan cliënten doorverwijzen naar een groepswerking.

De meeste groepswerkingen zijn vrijblijvend en zijn erop gericht om kennis en vaardigheden te vergroten (bv. budgetgroep, kookgroep, vrouwengroep, leren solliciteren,…).

Deelnemen aan een groepswerking draagt bij tot het delen van ervaringen en leren van elkaar. Hiermee doorbreekt de groepswerking het sociaal isolement en werkt dit netwerkversterkend voor de deelnemers.