GROS

De GROS is een gemeentelijke adviesraad voor het ruime terrein van de ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuid verhoudingen.

De GROS werd in 1997 opgericht en bestaat uit een groepje vrijwilligers die zich interesseren in ontwikkelingssamenwerking, mee het beleid uitstippelen en acties op touw zetten.

De GROS wil aangebrachte acties en projecten  in de gemeente ondersteunen en zelf met de nodige creativiteit fondsen verzamelen, informeren en sensibiliseren en politieke acties voeren.

De GROS wil streven naar het besteden van 0,7 % van de gemeentebegroting aan ontwikkelingssamenwerking om enerzijds projecten in het Zuiden te ondersteunen en anderzijds educatieve projecten in de gemeente te ondersteunen en adviseert het gemeentebestuur hierin.

Je kan de GROS volgen op Facebook.

Hoe aansluiten bij de GROS

Elk individu met een interesse voor ontwikkelingssamenwerking in de ruime betekenis van het woord kan lid van de GROS worden. De GROS komt ongeveer 5 keer per jaar samen. 
Er zijn geen vaste vergaderdata, de data worden tijdens de vergadering besproken.

De GROS neemt geen vertegenwoordigers van NGO’s en/of andere organisaties op in de groep, dit komt de ziel van de GROS niet ten goede.

Kandidaten die deel willen uitmaken van de GROS kunnen contact opnemen met het secretariaat van de GROS via ons Team Welzijn | Duurzame Ontwikkeling.