Gepubliceerd op woensdag 6 februari 2019 9.15 u.
Dan kan je financiële steun krijgen van de gemeente. Bekijk de criteria voor projectensteun en dien je aanvraag in voor 1 april.

Belangrijk is dat het om een kleinschalig project met kwetsbare groepen gaat, dat het project ook gedragen is door de doelgroep zelf en daarnaast ook een draagvlak heeft in onze gemeente. Alle aanvragen worden door een werkgroep van de GROS beoordeeld. Op basis van het advies van deze groep vrijwilligers die stuk voor stuk ervaring hebben met projectwerking in het Zuiden, worden de subsidies verdeeld onder de goedgekeurde projecten.

Maak kennis met de projecten die vorig jaar zijn goedgekeurd.

De GROS kan jouw inzet gebruiken

De GROS is een gemeentelijke adviesraad voor het ruime terrein van de ontwikkelingssamenwerking, Noord-Zuidverhoudingen en duurzaamheid. Ze organiseert en ondersteunt informatie- en sensibiliserende acties. Iedereen met een interesse voor ontwikkelingssamenwerking in de ruime betekenis van het woord kan lid van de GROS worden. De raad vergadert een 5-tal keer per jaar. Is dit iets voor jouw? Neem dan snel contact.