Gepubliceerd op vrijdag 8 oktober 2021 11.55 u.

Maar al te vaak zien we dat huisvuilzakken een dag of zelfs meerdere dagen te vroeg buiten gezet wordt. Dit is niet alleen een overtreding op het GAS-reglement, maar ook niet zonder gevaar.

Hoe vroeger het afval buiten staat, hoe meer kans ratten krijgen om zich te goed te doen aan een buffet van jouw etensresten. Maak een volle huisvuilzak goed dicht en houd hem binnen en/of in een afgesloten vat of container.

Help dus mee verhinderen dat ratten vrij spel krijgen en zet je huisvuil ten vroegste de avond voor ophaaldag langs de straat!

Meer info: www.limburg.net

Gerelateerde producten