Heraanleg plein Het Bergske

Gepubliceerd op dinsdag 17 okt 2023 om 11:35

Op maandag 23 oktober start de heraanleg van het plein aan Het Bergske. In het kader van veilige schoolomgevingen, richten we het plein in met parkeervakken en zorgen we voor veilige verbindingen naar de school.

Er komt een knip op het kruispunt Het Bergske/Dorpshof (zie plan in bijlage). Het kruispunt blijft wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Het Bergske wordt ingericht als schoolstraat.

Tijdens de infovergadering op 16 oktober kregen de buurtbewoners de nodige toelichtingen. De aannemer streeft ernaar de werken af te ronden tegen de start van de kerstvakantie.