Gepubliceerd op dinsdag 10 maart 2020 0 u.
wordt een open publieke locatie

Een open toegankelijke ontmoetingsplek is zonder twijfel onontbeerlijk voor elke gemeenschap. Ons lokaal bestuur wil elke opportuniteit maximaal benutten om het verenigingsleven en dorpsgevoel maximaal te ondersteunen. Met het masterplan Groen Hart voor Zolder ziet het beleid ook nieuwe mogelijkheden voor het Woutershof. Dit waardevol erfgoed blijft momenteel wat verscholen voor het grote publiek. Het beleid wil de deuren openzetten, uiteraard rekening houdend met het historisch en cultureel karakter. Het opstellen van een beheersplan biedt de mogelijkheid om het Woutershof om te vormen tot een open en publieke locatie die kan functioneren als nieuwe ontmoetingsruimte voor Zolder.

En niet alleen het gebouw maar zeker ook de tuin krijgt een open karakter waarin plaats is voor educatieve projecten zoals de imkerij of bv. (moes)tuintjes waarin de kinderen van de gemeenteschool dan weer terecht kunnen voor proefondervindelijk leren. Deze open tuin vormt een groene verbinding tussen de nieuwe school en sportzaal en zal via enkele brugjes over de ringgracht bereikbaar zijn voor iedereen.