Gepubliceerd op dinsdag 28 januari 2020 0 u.
Heusden-Zolder zet in op meer veiligheid

Ons lokaal bestuur heeft na beraad gekozen om niet te investeren in een fusie met een andere politiezone. De naburige zone Beringen-Ham-Tessenderlo is momenteel in fusiegesprek met politiezones uit Noord-Limburg, LRH (Hasselt) en Carma (Genk) deden elk een voorstel waarbij de financiële bijdrage in beide voorstellen te hoog bleek. Een grotere zone geeft wellicht meer ruimte voor specialisaties en meer mankracht voor uitgebreidere acties, toch is de afstand naar de burger te groot. In een compacte zone zijn zowel de leidinggevenden als de inspecteurs nauwer betrokken bij verschillende dossiers en beter geïnformeerd over de specifieke situaties in onze gemeente.

Om die betrokkenheid nog meer te verhogen, investeren we in extra personeelsleden die zullen aangeworven worden in de loop van 2020. We breiden ons personeelsbestand uit met twee inspecteurs en 1 hoofdinspecteur voor recherche, 2 inspecteurs voor verkeer, 2 inspecteurs voor interventie en 1 consulent ICT. Op die manier zet Heusden-Zolder in op meer veiligheid in onze gemeente.