Gepubliceerd op woensdag 23 oktober 2019 15.15 u.
Voor onze inzet voor veilige schoolroutes

Lotgenotenorganisatie OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. In 2011 ontwikkelde ze het SAVE-charter Steden & Gemeenten, om zo lokale overheden aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. In 2012 ondertekende ook onze gemeente het SAVE-charter. 

Naar aanleiding van een succesvol 2de SAVE-actieplan, ontvingen we vandaag, 23 oktober, het 79ste SAVE-label. Via het scholenplan brachten onze diensten vorig schooljaar de schoolroutes in kaart en werden knelpunten geïnventariseerd. Op basis van alle info krijgt elke school een digitale schoolroutekaart en worden de schoolomgevingen heringericht. In de toekomst legt Heusden-Zolder de focus op trage wegen en het verbeteren van de fietspaden in onze gemeente.