Hinder Kolderstraat | Aanleg fietspaden

Gepubliceerd op donderdag 5 mei 2022 om 13:25

In de Kolderstraat leggen we tussen de Mijnwerkerslaan en de bocht t.h.v. huisnummer 71 aan beide straatkanten een fietspad aan. In de Mijnwerkerslaan en vanaf huisnummer 71 liggen al fietspaden. Door dit laatste stuk van de Kolderstraat ook te voorzien van fietspaden, kunnen fietsers veilig doorrijden zonder de rijweg op te moeten.

Er komt ook een nieuwe doorsteek voor fietsers tussen het Kolderhof en de Koeltorenlaan. Fietsers die vanuit de Kolderstraat komen, kunnen de Mijnwerkerslaan via de middenberm oversteken en via de nieuwe doorsteek de Koeltorenlaan bereiken. Zo voorzien we een veilige trage verbinding naar het industrieterrein, maar ook naar CC MUZE, CVO, ZLDR Luchtfabriek, ...

Op maandag 16 mei start de aannemer met het fietspad aan de noordzijde van de Kolderstraat (tegenover de woningen). Afhankelijk van de voortgang van de werken en de weersomstandigheden, zal de zuidkant voor of na het bouwverlof aangepakt worden.

Tijdens de werken geldt er éénrichtingsverkeer in de richting van de Mijnwerkerslaan. In de andere richting volg je de omleiding via de Koolmijnlaan.

Hieronder kan je de plannen bekijken. Met vragen of bemerkingen kan je terecht bij Team Leefomgeving.