Op 15 maart kan je online inschrijven via de website van de school. 

Wil je graag meer uitleg over hoe je moet inschrijven? Schrijf je in voor onze online infoavond op 25 januari. Tijdens deze infoavond geven we ook een beeld van hoe dag in de kleuterschool eruit ziet en krijg je meer info over de buitenschoolse opvang en het Huis van het Kind.

Wanneer inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs?

Is je kind geboren in 2019? Schrijf het dan in vanaf 15 maart 2021!

Is er al een broer of zus op school? Dan kan je al inschrijven van 1 tot 12 februari 2021.

Is je kind geboren in 2018 of vroeger, kan je nu al inschrijven in een kleuter- of lagere school.

Info vrije plaatsen: Je kan via www.naarschoolinheusdenzolder.be een overzicht van het aantal vrije, nog beschikbare plaatsen in alle kleuter- en lagere scholen bekijken.

Inschrijven in de secundaire school?

Misschien zet je kind dit jaar de stap naar het secundair onderwijs? Welke school past nu het best bij hem of haar? Natuurlijk beslis je dit als ouder helemaal vrij samen met je kind. Het is belangrijk zoveel mogelijk informatie te verzamelen.

Bezoek zeker één of meerdere scholen!

Als je in Heusden-Zolder naar school wil gaan, kan je kiezen tussen twee secundaire scholen. Ga eens kennismaken op hun infomomenten en opendeurdagen/inschrijfmomenten en schrijf je op tijd in!

  • Sint-Franciscuscollege Ga naar hun online open schooldag op zondag 21 maart 2021 van 10 tot 17 uur. Dan starten ook de inschrijvingen voor het schooljaar 2021 - 2022. Iedereen die zich aanmeldt op de open schooldag wordt ingeschreven. Meer info via www.sfc.be, 011 52 07 20 of info@sfc.be

FAQ Veelgestelde vragen rond inschrijvingen

Is er plaats genoeg in Heusden-Zolder?

Er is in Heusden-Zolder meer dan genoeg plaats op de kleuter- en lagere scholen, maar de beschikbare plaatsen verschillen van school tot school. Elk jaar lopen enkele scholen snel vol, maar op de meeste scholen kan je op elk moment blijven inschrijven. Als je een sterke voorkeur voor één school hebt, kan het nuttig zijn goed op de hoogte te blijven van de situatie in deze school. Als verschillende scholen je aanspreken, kan jouw kind zeker in één ervan terecht. In de secundaire scholen kan het wel belangrijk zijn dat je er op tijd bij bent.

Welke inschrijfperiodes/voorrangsperiodes zijn er in het kleuter- en lager onderwijs?

  • Is je kind geboren in 2019? Schrijf het dan in vanaf 15 maart 2021!

  • Is er al een broer of zus op school? Dan kan je al inschrijven van 1 tot 12 februari 2021.

  • Is je kind geboren in 2018 of vroeger, kan je nu al inschrijven in een kleuter- of lagere school

Waarom wordt er in bepaalde voorrangsperiodes een onderscheid gemaakt tussen kinderen?

Tijdens de eerste 2 inschrijfperiodes moeten scholen een onderscheid maken tussen indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Dit onderscheid wordt gemaakt om een sociale mix na te streven in elke school. Indicatorleerlingen zijn leerlingen van wie de moeder geen getuigschrift secundair onderwijs heeft of waar het gezin een schooltoelage krijgt.

Wat kan gebeuren als ik mijn kind inschrijf op een school?

  • Let op: in 2021 kan je enkel online inschrijven. Ga hiervoor naar de website van de school, klik er op het inschrijvingsformulier en vul alle stappen in. Je krijgt een e-mail bevestiging van je inschrijving (kijk ook in je spambox). Kan je zelf niet inschrijven via de computer, neem dan contact met onze collega's van Het Huis van het Kind via 011 80 80 80.
  • je inschrijving is in orde: je kind wordt onmiddellijk ingeschreven. Dit gebeurt bij de meeste inschrijvingen. Je krijgt hiervan een bewijs mee van de school.
  • je inschrijving wordt uitgesteld: dit betekent dat er misschien plaats is voor je kind in deze school, maar dit is niet zeker. Dit kan gebeuren in de voorrangsperiodes voor broers/zussen & personeel of de periode waarbij men een verschil maakt tussen indicator en niet-indicatorleerlingen (zie boven). De uitgestelde inschrijving komt voor als de groep waar jouw kind toe behoort vol zit, maar er op het zelfde moment wel nog plaatsen vrij zijn in de andere groep. Voor de zekerheid zoek je best een school waar je je kind wel zeker kan inschrijven. Je krijgt hiervan een document met uitleg van de school.
  • je inschrijving wordt geweigerd: dit betekent dat je kind niet ingeschreven kan worden omdat de klas, studierichting of school vol zit. Je moet een andere school zoeken voor je kind. Je krijgt hiervan een bewijs van de school.

INGESCHREVEN = INGESCHREVEN!!

Als je kind is ingeschreven, blijft je kind ook ingeschreven. Als je tevreden bent met de inschrijving in de school van jouw keuze, heeft het geen zin je kind nog ergens anders in te schrijven. Je bezet dan enkel plaatsen voor andere kinderen, terwijl je er toch nooit gebruik van zal maken.

Moest je na de inschrijving in de ene school toch nog van school willen veranderen, verwittig dan steeds de school waar je eerst hebt ingeschreven! De plaats die daar dan vrijkomt is mogelijk erg gewild door een ander kind/andere ouders.