Sinds 1 januari 2020 moeten nieuwe horecazaken in Heusden-Zolder een gemeentelijke horecavergunning aanvragen. Een verplichte horecavergunning bestaat al in verschillende steden en gemeentes in Vlaanderen. De bedoeling van een gemeentelijke horecavergunning is om een voorafgaande administratieve controle uit te voeren op de verschillende wettelijk verplichte voorwaarden voor een horecazaak. Zo vermijden we als gemeente problemen nadien. Er wordt ook duidelijkheid geboden aan startende horecaondernemers waaraan ze moeten voldoen en ze krijgen vanuit het team lokale economie ook het aanbod voor de opmaak van een gratis businessplan (via Stebo vzw).

Via de gemeentelijke horecavergunning wordt er een gelijk speelveld gecreëerd voor de horecaondernemers in de gemeente en proberen we het aantal falingen in de horeca te laten dalen. Iedereen heeft baat bij kwalitatieve en duurzame horecazaken. De gemeentelijke horecavergunning is gratis en er worden door de gemeente geen nieuwe extra voorwaarden opgelegd bovenop alle bestaande wettelijke voorwaarden.

De invoering van de gemeentelijke horecavergunning werd besproken en goedgekeurd door de Middenstandsraad Heusden-Zolder. 

De startdatum voor de gemeentelijke horecavergunning is 1 januari 2020 en nieuwe horecazaken moeten vanaf dan een gemeentelijke horecavergunning aanvragen. Voor de ongeveer 125 bestaande horecazaken is er een overgangsperiode van twee jaar voorzien – dus tot 31 december 2021 – om zich in orde te stellen met de gemeentelijke horecavergunning. 

Het niet beschikken over een gemeentelijke horecavergunning kan bestraft worden volgens de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.