Horecavergunning

Maak een afspraak

Inhoud

Sinds 1 januari 2020 moeten nieuwe horecazaken in Heusden-Zolder een gemeentelijke horecavergunning aanvragen.

Denk je eraan om een eigen horecazaak te starten? Vraag dan de gemeentelijke horecavergunning aan.

Ook wanneer je een bestaande horecazaak overneemt of je zaak verhuist naar een nieuwe locatie moet je een aanvraag indienen.

Ga je gegiste en/of sterke dranken schenken in je horecazaak, dan heb je ook een drankvergunning nodig. Deze vergunning zit vervat in de aanvraag van je uitbatingsvergunning en wordt samen met de uitbatingsvergunning behandeld en afgeleverd.

De gemeentelijke horecavergunning is gratis.

Het niet beschikken over een gemeentelijke horecavergunning kan bestraft worden volgens de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Voorwaarden

 • Voorwaarden van de horecavergunning vind je in het GAS-reglement
 • Pas na ontvangst van je horecavergunning, mag je je zaak openen.
 • We voorzien een termijn van 6 weken om je aanvraag te behandelen. Doe je aanvraag dus tijdig.
 • Opgelet! Alvorens de effectieve aanvraag voor de horecavergunning in te dienen, ga je best even na welke andere documenten en vergunningen je in orde moet maken (zoals inschrijving KBO, aanvraag FAVV, …) en wat de vergunde stedenbouwkundige toestand van je pand is. Een uitbatingsvergunning kan immers pas afgeleverd worden wanneer het pand de stedenbouwkundig functie van horeca bezit. Je kan dit navragen bij de dienst omgeving. Als blijkt dat de functie van het pand moet gewijzigd worden (bv. van winkel naar horeca) helpen zij je verder op weg.

Maak hiervoor een afspraak : omgeving@heusden-zolder.be

Procedure

Je moet je aanvraag correct en met alle bewijsstukken indienen. Pas dan kan de gemeente je aanvraag behandelen.

Een definitieve horecavergunning kan pas afgeleverd worden als alle nodige documenten zijn afgeleverd zoals vermeld op het aanvraagformulier en

 • het pand de functie horeca bezit  
 • men voldoet aan de vestigingsformaliteiten (zoals inschrijving KBO, juiste activiteit(en), FAVV)
 • men voldoet aan het moraliteitsonderzoek uitgevoerd door de politie
 • er een positief brandveiligheidsverslag is. Een brandweervergunning is 8 jaar geldig. Bij een nieuwe controle betaal je 80 euro.
 • de uitbaters zich niet in de uitsluitingsgronden bevinden en er een gunstig hygiëneattest is afgeleverd (enkel van toepassing indien men ook alcoholische dranken serveert).

Indien alle onderzoeken zijn uitgevoerd, kan de aanvraag geagendeerd worden op het college van burgemeester en schepenen om al dan niet een uitbatingsvergunning te verlenen.

Bedrag

 • gratis
 • brandweerverslag : 80 euro  (controle brandweer indien nodig)

Gerelateerde items