Gepubliceerd op dinsdag 29 oktober 2019 0 u.
We roepen kinderarmoede een halt toe!

Onze gemeente ondernam de voorbije jaren heel wat initiatieven om de groei van het kinderarmoedecijfer een halt toe te roepen. Als we vandaag de balans opmaken, dan is er nog ruimte voor verbetering. Heusden-Zolder zet daarom haar strijd tegen armoede verder door de aanpak te verbreden, maar ook door te innoveren met enkele nieuwe accenten.

Succesverhalen zoals de tienbeurtenkaart voor baby- en peuteropvang, worden verdergezet. Ook voorschoolse projecten Hupsakee en Koala voor ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar of het project Instapje van Kind en Taal vzw bewezen in het verleden al hun nut. Het zijn stuk voor stuk initiatieven die de drempel verlagen en een aantal zaken toegankelijker maken voor de kinderen en hun ouders.

Met het nieuwe plan van aanpak gaan we verder. De focus ligt niet enkel op gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar, maar wordt open getrokken naar de leeftijdsgroep van de 3 tot 12-jarigen. Het initiatief AAP blijft hierin een centrale speler om het aanbod bekend te maken, maar ook om ouders de weg naar financiële tegemoetkomingen te tonen. Daarnaast verdient de mentale en lichamelijke gezondheid ook de nodige aandacht. Heusden-Zolder ondertekende onlangs het charter van Gezonde Gemeente en neemt de kernwaarden ervan mee in nieuwe initiatieven voor (kans)arme gezinnen.

Belangrijk is om alle dienstverlening helder en laagdrempelig aan te bieden. Net om die reden investeert onze gemeente in het bouwen van het Huis van het Kind, waar onder andere het consultatiebureau van Kind en Gezin, het medisch onderzoek van het CLB, spelotheek Patapoef, de werking van Instapje van Kind en Taal vzw, het voorschools project Hupsakee, het Lokaal Loket Kinderopvang en het spreekuur van de opvoedingswinkel West-Limburg ondergebracht worden. Met alle dienstverlening en aanbod onder één dak, wil onze gemeente een duidelijk signaal geven en kinderarmoede gericht aanpakken.