Huishoudelijk reglement raden

Inhoud

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in de artikelen 38 en 74 dat iedere gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn over een huishoudelijk reglement moet beschikken. 

In deze reglementen worden aanvullende maatregelen vastgelegd over de werking van deze raden.