Restafval

Elk gezin dat in Heusden-Zolder gedomicilieerd is op 1 januari, ontvangt in de loop van dat jaar een aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van het afval. Met deze belasting wordt de basisdienstverlening en een quotum huisvuilzakken aangerekend. Het quotum huisvuil wordt berekend in functie van uw gezinstoestand op 1 januari en geeft recht op een aantal rollen huisvuilzakken:

 • Gezin van 1 persoon: 2 rollen met 10 zakken van 22 l
 • Gezin van 2 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 l
 • Gezin van 3 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 l en 1 rol met 10 zakken van 22 l
 • Gezin van 4 personen of meer: 3 rollen met 10 zakken van 44 l

Je kan je quotum huisvuilzakken afhalen vanaf 10 februari tot en met 31 december. Vergeet je identiteitskaart niet wanneer je de zakken afhaalt.

 • EGR-center, Elf Novemberstraat 45
 • Truckstop 26 bis (Spar Express), Industrieweg 15
 • Elektro Schroeyen, Everselkiezel 120
 • Gemeentehuis, Heldenplein 1
 • Carrefour, Koolmijnlaan 53
 • Kringwinkel, Marktplein 9/10
 • Drankenshop Broekmans, Molenstraat 19
 • Proxi Delhaize, Sint-Jobstraat 123
 • Eurospar, Sint-Jobstraat 190
 • Voeding Gevers, Sint-Jobstraat 213
 • Recyclagepark, Terrillaan 14 

Hoe weet je of de tegoedzakken al dan niet zijn afgehaald?

Surf naar www.mijn.limburg.net en registreer je. Vervolgens kan je nakijken of je je tegoed al hebt afgehaald. ...

Groenafval

Wat mag in de groenafvalzak?

 • bestemd voor grasafval, onkruiden, verdorde bloemen, bladeren, klein takhout ;
 • laat groenafval eerst goed drogen;
 • geen keukenafval (geen etensresten);

Tips bij het gebruik

De groenafvalzakken zijn zelf biologisch afbreekbaar en daarom bewaar je de groenafvalzakken best in een koele, droge ruimte, uit het zonlicht. Zet de zak die je gebruikt op een houten plaat of krantenpapier; plaats de zak buiten of op een goed verluchte plaats en niet in een gesloten container.

Hoe en wanneer kan je groenafvalzakken aanbieden?

 • een groenafvalzak mag niet meer dan 15 kg wegen;
 • gescheurde zakken worden geweigerd;
 • de zakken moeten goed gesloten worden, er moet een handgreep van ca. 10 cm overblijven;
 • het groenafval moet goed zichtbaar langs de straat gelegd worden aan de voorkant van de eigen woning
 • het groenafval wordt de avond voor de ophaling na zonsondergang buitengezet of voor 6 uur ’s morgens op de dag van de ophaling