Voor juridisch advies en bijstand bij huurproblemen kan je terecht bij het Huurderssyndicaat.

het Huurderssyndicaat komt op voor uw recht op wonen. Dit is het recht te kunnen beschikken over een degelijke woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, tegen betaalbare prijs en er ongestoord te kunnen blijven wonen zolang men wenst.

U kan er terecht voor:

  • advies over je rechten en plichten als huurder;
  • bemiddelen en onderhandelen met de verhuurder;
  • administratie om uw rechten als huurder uit te oefenen (brieven);
  • ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring;
  • procedures bij het Vredegerecht;
  • organisatie van acties bij collectieve klachten;
  • herberekenen van kosten en lasten;
  • bijstand bij de opmaak van een plaatsbeschrijving;
  • bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid;
  • onderhandelingen bij de instanties over algemene huurproblemen.

Voor wie?

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van privé-huurders als van huurders van een sociale woning.

Eigenaars kunnen bij ons niet terecht, en wij doen geen handelshuur.