Huurproblemen

Voor juridisch advies en bijstand  bij huurproblemen kan je terecht bij het Huurderssyndicaat.

Inhoud

Het Huurderssyndicaat komt op voor uw recht op wonen. Dit is het recht te kunnen beschikken over een degelijke woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, tegen betaalbare prijs en er ongestoord te kunnen blijven wonen zolang men wenst.

U kan er terecht voor:

  • advies over je rechten en plichten als huurder;
  • bemiddelen en onderhandelen met de verhuurder;
  • administratie om uw rechten als huurder uit te oefenen (brieven);
  • ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring;
  • procedures bij het Vredegerecht;
  • organisatie van acties bij collectieve klachten;
  • herberekenen van kosten en lasten;
  • bijstand bij de opmaak van een plaatsbeschrijving;
  • bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid;
  • onderhandelingen bij de instanties over algemene huurproblemen.

Voor wie

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van privĂ©-huurders als van huurders van een sociale woning.

Eigenaars kunnen bij ons niet terecht, en wij doen geen handelshuur.