Wil je iets melden aan de gemeente of heb je een probleem geconstateerd, dan kan dit via onze meldingskaart. Onze medewerkers doen er alles voor om te zorgen dat je snel en correct geholpen wordt. Wij vinden een goede dienstverlening immers heel belangrijk!

Geef bij elke melding je contactgegevens op. Anonieme meldingen kunnen we niet behandelen.

Wel even opletten!

 • Geurhinder van bedrijven

  Meldingen over geurhinder van bv. APL of Remo worden geregistreerd en verstuurd naar onze milieuambtenaar. Je meldt dit best ook via het telefoonnummer 101 als er effectief geurhinder is. Dan kunnen de nodige vaststellingen door onze politiediensten gebeuren.

 • Defecte straatverlichting

  Kapotte straatlampen meld je rechtstreeks bij Fluvius. De herstelling worden binnen de 3 weken uitgevoerd. Defecten kan je ook telefonisch melden op het gratis nummer 0800 63 535.

 • Huisvuil & recyclage

  Meldingen of vragen over huisvuilophaling, huisvuilzakken of het recyclagepark stuur je rechtstreeks naar Limburg.net.

 • Waterleiding of gas & elektriciteit

  Problemen aan de nutsleidingen kan je rechtstreeks melden bij de nutsmaatschappijen.

 • Meldpunt Vlaamse wegen

  Hier meld je problemen op de niet-gemeentelijke wegen:
  • Vogelsancklaan - Meylandtlaan - Graaf de Theuxlaan - Beringersteenweg
  • de O.L.V.-straat - Terlaemenlaan - Sint-Jobstraat
  • Guido Gezellelaan - Sint-Willibrordusplein - Brugstraat -Koolmijnlaan

 • Wespennesten

  Wespennesten die hinderlijk zijn, worden gemeld bij de Brandweerzone Zuidwest-Limburg

 • Stormschade of Wateroverlast

  Hulp nodig na een flinke storm op plensbui, bel dan 1722 (wanneer het nummer geactiveerd is) of meld je bij de Brandweerzone Zuidwest-Limburg

 • Everzwijnen

  Overlast door everzwijnen kan kan je rechtstreeks doen via de website van de bevoegde instanties.

 • E-loket

  Daarnaast kan je ook in ons e-loket terecht voor tal van aanvragen, bv. bestrijding van de eikenprocessierups