Het verenigingsleven is een van de motors van onze samenleving. Het verbindt mensen als geen ander. Wanneer het terug kan en mag wil het lokaal bestuur verenigingen dan ook aanmoedigen om activiteiten te organiseren, terug op te starten. Uiteraard vraagt het heel wat extra inspanningen om dit coronaproof en veilig te laten verlopen. Binnen het relanceplan werd dan ook een impulssubsidie in het leven geroepen.

Wie in de iets verdere toekomst een activiteit of evenement wil organiseren kan een eenmalige ondersteuning van maximum € 1 000 aanvragen.

Enkele voorwaarden

  • vereniging is aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad
  • de activiteit mag niet binnen de dagelijkse werking van de vereniging vallen
  • de activiteit gaat in 2021 door op het grondgebied van Heusden-Zolder
  • iedere vereniging kan maar één keer aanvragen
  • de ontvangen subsidiebedrag mag niet hoger zijn dan de uiteindelijke kosten van de organisatie
  • de aanvraag moet ten laatste 2 maanden voor de activiteit door gaat ingediend zijn

Online aanvragen