Retributie op individueel bezoldigd personenvervoer

Retributie op het individueel bezoldigd personenvervoer

Inhoud

De vergunningen die uitgereikt worden voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer geven in de gemeente waar de exploitatiezetel is gevestigd aanleiding tot een jaarlijkse retributie (retributie op individueel bezoldigd personenvervoer) ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning.

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt, dient in het bezit te zijn van een bestuurderspas vanaf 1 juli 2020.

Regelgeving

Je vindt het volledige retributiereglement in meeting.net.