Gepubliceerd op woensdag 15 mei 2019 10.24 u.
De resultaten van de meeting die onze gemeente in 2018 liet uitvoeren zijn gekend en worden op 28 mei tijdens een infoavond voorgesteld. Iedereen is welkom!

De gemeente Heusden-Zolder heeft in 2018 het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) aangesteld om de luchtkwaliteit in Viversel te meten naar aanleiding van klachten over geurhinder, afkomstig van het industrieterrein Zolder-Lummen. 

VITO voerde van mei 2018 tot en met november 2018 een meetcampagne uit in de woonzone van Viversel om een zicht te krijgen op de aanwezigheid van stoffen in de lucht die uitgestoten worden door bedrijven op het industrieterrein en de mogelijke invloed daarvan op de volksgezondheid. 

VITO komt de resultaten van dit onderzoek toelichten op een informatieavond die op dinsdag 28 mei 2019 van 19.30 tot 21.00 uur plaatsvindt in De Vierseleer.

Je bent van harte welkom.