Informatief gedeelte van het structuurplan

Het informatieve deel (zie schema) gaat in op de plannings- en beleidscontext waarbinnen het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan moet werken.