Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Ook voor het tijdelijk innemen van openbare parkeerplaatsen, het plaatsen van een verhuislift, het plaatsen van een tent/frietkraam/… bij feestelijkheden, … is een toelating vereist.

Zo'n toelating wordt gegeven onder de vorm van een "vergunning tot tijdelijke inname van het openbaar domein".

Voor wie?

Voor iedereen die het openbaar domein (rijbaan, fietspad, voetpad, parkeerplaatsen, berm, ...) tijdelijk wenst in te nemen voor vb. bouwwerken, verhuis, levering, ... .

Procedure

U vraagt via het aanvraagformulier minstens 10 dagen voor de start van de inname een signalisatievergunning aan bij de lokale politie | signalisatievergunning.

Voor innames die langer dan 24 uur duren, wordt er een gemeentebelasting geheven.

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

Wat meebrengen

Bij het aanvragen van de vergunning neemt u bij voorkeur een plannetje of een foto mee waarop u de zone van de gewenste inname aanduidt.

Meer info

De aanvrager of de verantwoordelijke zorgt zelf voor de verplichte wettelijke signalisatie en/of verlichting! De gemeente komt hierin niet tussen. Ook wettelijke containers zijn een must (dit betekent mét witrode striping, D1-bord en verlichting).

Bij innames langs een gewestweg (N719 = van Suska Berg tot grens Houthalen-Helchteren, N72 = Beringersteenweg, Graaf de Theuxlaan, Meylandtlaan en Vogelsancklaan, N729 = OLV-straat, Terlaemenlaan, St.-Jobstraat) moet een advies aanvraagd worden bij Wegen en Verkeer Limburg op het nummer 011/74.23.00 of via wegen.limburg@vlaanderen.be. Innames op het gewestdomein zijn eveneens niet gratis.

Na de werken dien je het ingenomen openbaar domein, bijvoorbeeld het voetpad of de rijweg, op te ruimen en netjes achter te laten, zoniet dan kunnen eventuele kosten voor onderhoud/herstelling op de aanvrager verhaald worden.