Personen met een handicap die (gaan) samenwonen, ondervinden daar financieel nadeel van. Het inkomen van de partner telt immers mee bij de berekening van de integratietegemoetkoming. Op 1 augustus 2018 werd de vrijstelling voor dit samenwonen verhoogd. Door deze verhoging komen sommige personen nu wel in aanmerking voor een integratietegemoetkoming of voor een verhoging van hun tegemoetkoming.

Bestaande dossiers worden automatisch aangepast. Maar personen waarvan de aanvraag ooit werd afgewezen omdat de inkomsten van de partner te hoog waren, moeten zelf een herziening aanvragen via My Handicap. Doe dit best vóór november 2018. Dan kan de tegemoetkoming nog met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2018 uitbetaald worden.

Info: My Handicap - 0800 987 99 | OCMW - 01145 61 50 | het ziekenfonds