Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Om personen met een partner niet te ontmoedigen samen te gaan wonen met een partner, wordt er vanaf 1 januari 2021 geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT).

Er bestonden al vrijstellingen op de inkomsten van de partner, maar nu wordt de 'prijs van de liefde' dus volledig afgeschaft. Sommige personen met een handicap zullen door deze maatregel nu wel in aanmerking kunnen komen voor een IT of een hogere IT krijgen. Het recht kan met terugwerkende kracht worden toegekend vanaf januari 2021.

Wie al recht heeft op een integratietegemoetkoming hoeft niets te doen. Bestaande dossiers worden herzien tegen september 2021. Wie nog geen recht heeft op een integratietegemoetkoming kan een aanvraag doen via My Handicap. Je doet dit het beste tegen 30/06/2021 om met terugwerkende kracht recht te hebben vanaf januari 2021. Als je pas later de aanvraag indient gaat je recht in de maand na je aanvraag.

Opgelet: voor de inkomensvervangende tegemoetkoming blijven we wel rekening houden met de inkomsten van de partner.

Info: My Handicap - 0800 987 99 | Sociaal Huis- 011 45 61 50 | het ziekenfonds