Inzagerecht

Je vindt alle beslissingen die ons lokaal bestuur neemt en die openbaar mogen gemaakt worden in ons platform Meeting.net.

Je kan vragen om inzage en/of kopie en/of uitleg van documenten die de gemeente in haar bezit heeft. Je kan niet vragen dat de gemeente de documenten samenvat, verwerkt of analyseert.

Je kan niet vragen naar documenten die niet openbaar gemaakt mogen worden, zoals akten van de burgerlijke stand, bevolking, strafregister …

Daarnaast bevat het bestuursdecreet nog een aantal uitzonderingen op de openbaarheid en zal je in sommige gevallen een belang moeten aantonen (bijvoorbeeld in personeelsdocumenten) of de toestemming moeten krijgen van degene die het document aan de gemeente bezorgd heeft (bijvoorbeeld bij toepassing van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de wet op de auteursrechten…). 

Hoe kan je de aanvraag om inzage, kopie of uitleg indienen?

Je moet een aanvraag indienen via het aanvraagformulier, per brief, fax, e-mail of door een brief persoonlijk af te geven aan een loket op het gemeentehuis. Telefonische vragen komen niet in aanmerking.

Je aanvraag vermeldt:

  • jouw naam, voornaam en postadres. De vermelding van alleen jouw e-mailadres is onvoldoende.
  • wat je precies wil: welk document wil je en hoe wil je dat krijgen.
  • in bepaalde gevallen moet je jouw belang aantonen en/of de toestemming van
    degene die het document aan de gemeente bezorgd heeft.

Jouw aanvraag richt je aan Gemeente Heusden-Zolder, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder of secretariaat@heusden-zolder.be.

Wat gebeurt er na ontvangst van jouw aanvraag?

De gemeente registreert jouw aanvraag en geeft je normaal antwoord binnen 20 dagen. Als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of na te gaan of een uitzondering van toepassing is, wordt de termijn met 20 dagen verlengd. Als het antwoord positief is, krijg je binnen 20 dagen inzage en/of kopie. Die termijn kan tot 40 dagen verlengd worden als de gevraagde informatie moeilijk tijdig verzameld kan worden.

Als het antwoord negatief is, dan kan je beroep aantekenen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. Hoe je dat kan, zal in de beslissing vermeld staan.

Klacht indienen tegen een besluit

Wil je een klacht indienen tegen een besluit bij de toezichthoudende overheid? Je vindt er alles over in de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.