In 2017 voerde de verkeersdienst 276 snelheidscontroles uit in 196 uur. 2016 piekte met 219 uur snelheidshandhaving. De jaren voordien bedroeg dit 175, 126 en 90 uur. De meeste aandacht gaat dus naar het onveiligheidsgevoel nummer één in Heusden-Zolder : onaangepaste snelheid.

50272 voertuigen passeerden de flitsauto. 22% van de bestuurders negeerden de snelheidsbeperking. De politie stelde 11275 processen-verbaal op. In 2016 waren er 10991 inbreuken, 6063 in 2015 en 3374 in 2014.

Straatracers

De handhaving richtte zich vooral op het fenomeen van de straatracers. Deze verkeershooligans verhoogden namelijk het onveiligheidsgevoel in woonwijken, handelscentra en op gewestwegen. Het rijbewijs van 105 straatracers werd onmiddellijk ingetrokken. Met 60 (in 2016) en 38 intrekkingen (in 2015) is het duidelijk dat de snelheidshandhaving kwalitatief en kwantitatief aan efficiëntie wint.

Met 35 controles minder in 2017 dan in 2016 werden echter 1284 meer inbreuken vastgesteld.. Met 105 onmiddellijke intrekkingen in 2017 speelden 57% meer straatracers hun rijbewijs onmiddellijk kwijt dan de 60 het jaar voordien. Wegens technisch defect kon de verkeersdienst 2 maanden lang geenmetingen uitvoeren

Verklaringen voor dit resultaat kunnen zijn :

  • De prioritaire aanpak die onaangepaste snelheid krijgt binnen de verkeershandhaving : de verkeersdienst geeft voorrang aan de aanpak van snelheidsovertreders in het algemeen en straatracers in het bijzonder.
  • De kwaliteit van de meldingen : de snelheidsmeter kan op de juiste plaats en op de juiste tijdstippen worden ingezet door goede informatie.
  • De kwantiteit van de meldingen : in 2017 ontving de verkeersdienst 148 klachten van bewoners. In 2015 en 2014 waren dit respectievelijk 82 en 60 meldingen.
  • De mobiele inzet van snelheidsdisplays : meten is weten !

Meldingen

Het merendeel van de 148 meldingen uit 62 straten betrof Koolmijnlaan (31), Dekenstraat (7), G. Gezellelaan (7), Kanaalweg (7), Dorpsstraat (5) en M. Scheperslaan (5). De controles stonden in verhouding tot deze meldingen : Koolmijnlaan (16), Dekenstraat (9), G. Gezellelaan (9), Kanaalweg (9), Dorpsstraat (4) en M. Scheperslaan (10).

Met iets minder meldingen werden andere controleplaatsen opgesteld in Meylandtlaan (13), Brugstraat (11), Bieststraat (11), Beringersteenweg (10), Inakker (9), Stationsstraat (7) en Elf Novemberstraat (6).

Top 5

Meest aantal snelheidsinbreuken werden begaan in Bieststraat (1646), Kanaalweg (935), Koolmijnlaan (762), M. Scheperslaan (626) en De Nieuwe Dijk (617). Koolmijnlaan (1478) en M. Scheperslaan (1117) behoorden het jaar voordien ook al tot de top 5.

Het percentage zware overtreders steeg met 6% : van 16% in 2016 naar 22% in 2017. Bijna één chauffeur op 4 rijdt (veel) te snel in Heusden-Zolder. Laagvliegers situeren zich vooral op gewestwegen en dit in de avond- en nachturen. Herinrichtingen schrikken snelheidsduivels niet af zoals blijkt in Bieststraat, Kanaalweg, M. Scheperslaan en Het Heike.

Flitspaal

De flitspaal in Koolmijnlaan-cité is in 2017 omwille van onderhoudsperikelen slechts tijdelijk operationeel geweest. In die periode passeerden 114114 voertuigen de onbemande camera. 740 bestuurders of 0.6% reed te snel in de winkelstraat.

Aanpak

De aanpak van het onveiligheidsgevoel veroorzaakt door onaangepaste snelheid is prioritair. Controles in de schoolomgeving en op ongevallenlocaties staan momenteel op een lager pitje . De onophoudelijke instroom van online meldingen schrokt immers het grootste deel op van de flitscapaciteit. Elke melding van de burger krijgt gemiddeld 2 snelheidscontroles als gevolg. In een klein aantal gevallen is het technisch niet mogelijk om een snelheidscontrole uit te voeren.Andere momenten dat de camera werd ingezet zijn SLim- en BOB-acties. Tijdens de provinciale verkeersthema-actie “veilig schoolverkeer” reden 146 bestuurders te snel in de schoolomgeving. De 2 flitsmarathons in april en oktober resulteerden in 640 of 21% vaststellingen en 3 onmiddellijke intrekkingen.

Preventie, sensibilisering, analyse

Aanvullend zet de politie een tekstkar en de snelheidsdisplays in om een sensibiliserend en preventief effect te verkrijgen. Analyse van de geregistreerde data verstrekken daarenboven uitstekende informatie om de snelheidshandhaving performanter te maken : de straatracer lokaliseren, identificeren en aanpakken. Er is nog verbetering mogelijk op dit vlak door aankoop van gebruiksvriendelijkere tekstkar(ren) en een eigen verkeersteller.

Infrastructurele ingrepen

Afgezien van de repressieve, preventieve en sensibiliserende aanpak van politie is er het infrastructurele luik. Gemeente en Agentschap Wegen en Verkeer kunnen op dit vlak als wegbeheerders de nodige conclusies trekken uit deze resultaten.