Jaarrekening

De jaarrekening van de gemeente bestaat uit

 • de beleidsnota
 • de financiële nota
 • de samenvatting van de algemene rekeningen

De beleidsnota van de jaarrekening bevat

 • de doelstellingenrealisatie
 • de doelstellingenrekening
 • de financiële toestand met een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met die in het budget

De financiële nota van de jaarrekening bevat:

 • de exploitatierekening
 • de investeringsrekening
 • de liquiditeitenrekening

De samenvatting van de algemene rekeningen bevat:

 • de balans
 • de staat van opbrengsten en kosten

Bij de jaarrekening hoort ook een toelichting, die dat document verduidelijkt.  Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing van de raadsleden erover te onderbouwen.

Je kan de jaarrekeningen raadplegen bij de beleidsrapporten in meeting.net.